Nabór do Grupy Teatralnej „TE.ZA”

Zapraszamy na zajęcia teatralne dzieci w wieku od 10-15 lat,
które pozwolą pozbyć się Twojemu dziecku nieśmiałości, nauczą Go wiary w siebie,
pracy w grupie oraz podszkolą Jego dykcję. 

Każdy ma prawo do fajnej przygody i przeżycia tremy przed swoim pierwszym występem!!!

Zakres zajęć:

  • elementy gry aktorskiej,
  • wymowa i oddychanie,
  • etiudy zbiorowe i indywidualne,
  • improwizacje,
  • praca nad spektaklem (próby, pokazy, przeglądy teatralne).