Gimnastyka prozdrowotna

Gimnastyka prozdrowotna jest to kompleksowy program TKKF „Leskowiec” mający na celu ogólną poprawę sprawności fizycznej, zwolnienie procesów inwolucyjnych (starzenia się) organizmu, a co za tym idzie także przemianę wewnętrzną.

Cele:

  • propagowanie zdrowego stylu życia;
  • edukacja prozdrowotna, zdobycie wiedzy o zagrożeniach wynikających z braku działań wspomagających zdrowie;
  • zwiększenie aktywności fizycznej osób „podwyższonego ryzyka”;
  • dążenie do systematycznego spadku masy ciała poprzez aktywność ruchową;
  • praktyczna prezentacja wybranych form aktywności ruchowej oraz przygotowanie do samodzielnego uprawiania ćwiczeń fizycznych;
  • tworzenie grup korekcyjno-wyrównawczych dostosowanych do wydolności fizycznej i stanu zdrowia uczestników;

Formy zajęć:

  • Gimnastyka dla Pań (wtorek, czwartek: 17:00-18:00)
  • Callanetics (poniedziałek: 18:30-19:30)
  • Gimnastyka Geriatryczna (wtorek, czwartek: 15:00-16:00)

Zajęcia odbywają się w Klubie Osiedlowym SM „GARSONIERA”.