Warsztaty dla nauczycieli

PODSTAWY EMISJI I HIGIENY GŁOSU Z ELEMENTAMI POPRAWNEJ DYKCJI

Wprowadzenie: Prawidłowa emisja głosu pozwala zapobiec różnorodnym dolegliwością, które zagrażają osobom wykorzystujacym aparat mowy jako narzędzie swojej pracy. Zarówno kandydaci do zawodu nauczycielskiego jak i sami nauczyciele nie są w pełni świadomi ryzyka z jakim stykają się na codzień. Najczęściej nauczyciele, szczególnie młodsi, z zagadnieniami prawidłowej emisji głosu nie spotkali się nigdy w życiu. W dzisiejszych czasach, w zawodzie funkcjonują już tylko niedobitki osób, które pobrały niegdyś szkolne podstawy emisji głosu w mowie lub śpiewie, miały zajęcia w chórze lub teatrze. Niezmiernie rzadko otrzymują w ramach swego przedmiotowego wykształcenia niezbędne wiadomości na temat higieny głosu ani też nie przechodzą ćwiczeń warsztatowych z tego zakresu.

Adresaci:Nauczyciele oraz inne osoby pracujące w edukacji, Rady Pedagogiczne, pracownicy Wyższych Uczelni kształcących m.in. studentów prawa, politologii, dziennikarstwa, kierunków menedżerskich i dyplomatycznych, Studiów Podyplomowych i kursów pedagogicznych, liderzy biznesu, trenerzy prowadzący szkolenia dla firm, telefonistek i konsultantów infolinii, instruktorzy teatralni, wokalni, politycy, dziennikarze etc.

Korzyści:Proponujemy Państwu specjalistyczne warsztaty, podczas których poznacie jak efektywnie wykorzystywać swoje możliwości podczas pracy głosem.Uczestnicy poznają zasady prawidłowego oddechu w procesie mówienia, zapoznają się z ćwiczeniami aparatu mowy (język, żuchwa, wargi), z ćwiczeniami fonacyjnymi z właściwym użyciem rezonansów, ćwiczeniami relaksacyjnymi oraz ćwiczeniami dykcyjnymi w oparciu o utwory literackie.

Tematyka:

Część teoretyczna:
-akustyczne podstawy głosu
-anatomia i fizjologia narządu mowy
-patologia głosu
-higiena głosu

Część praktyczna (główna):
– ćwiczenia oddechowe (oddychanie dolnożebrowo- przeponowe)
– ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne
– praktyczne ćwiczenia nad prawidłową emisją własnego głosu
– praca nad tekstem
– najważniejsze zalecenia prawidłowej emisji i higiena głosu.

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych

Cena:190 zł od osoby (obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy)

 

 

Prowadzący: Renata Nowicka – aktorka krakowskich scen teatralnych, wykładowca emisji głosu, fonetyki i retoryki, prowadząca zajęcia z dramy na studiach podyplomowych z logopedii w Tarnowie oraz terapii przez sztukę. Ma wieloletnią praktykę w prowadzeniu szkoleń w zakresie emisji głosu, kultury i estetyki żywego słowa oraz sztuki  wystąpienień publicznych.

Termin zorganizowania warsztatów możliwy jest do ustalenia zarówno na weekend, jak i na środek tygodnia.